Mať bezpečnú klímu v škole je naj

Viera Mojzešová

Pokiaľ sa človek necíti bezpečne, nedokáže sa ničomu venovať naplno a vo všetkom čo robí, sa odráža jeho stres, úzkosť či nepokoj z toho, že nemá pokoj 🙂

Mať bezpečnú klímu v triede je raj – prostredie, v ktorom môže byť človek sám sebou a kde jeho chyby nie sú použité proti nemu. Vďaka tomu sa tu ľudia podporujú, vedia na seba brať ohľad, pomôžu si keď treba, aj jasne vymedzia svoje hranice a potreby. Súdržnosť im pomáha prekonať vonkajšie prekážky aj vnútorné konflikty a ich výkonnosť je vďaka psychickej pohode stabilná. Nepracujú preto, aby zvíťazili nad spolužiakom, ale pre vyšší cieľ, napríklad zlepšiť sa, objavovať, či spoločne niečo dokázať.

Bezpečná klíma potrebuje mať svojho hrdinu

A tým je na začiatku vždy učiteľ – on či ona je najžiarivejším vzorom v tom, ako sa medzi sebou majú deti rozprávať, ako reagovať na chyby iných, porušovanie pravidiel či prejavovať súcit a empatiu. 

Každému tomuto hrdinovi ponúkam nástroje a aktivity, ako začať hneď zajtra pracovať na zlepšení klímy vo svojej škole či triede a rozvíjať rovesnícke vzdelávanie.

Výstupom môjho sebarozvoja v rámci Ročného vzdelávacieho programu Komenského inštitútu je môj projekt „V triedach bez dverí sa lepšie dýcha“, ktorý sa venuje rozvoju bezpečnej klímy v triede a škole a rovesníckemu vzdelávaniu. Ďakujem Komenského inštitútu za podporu a s radosťou zdieľam Receptár vyskúšaných a uvedených aktivít pre dobrú klímu v škole.