Kto sme

Pyra a Martin Mojzešovci

Zakladatelia Neškoly

Krásu vzdelávania sme objavili cez zážitkové učenie v organizácii Plusko. Mali sme tu možnosť rásť,  viac ako 10 rokov viesť zážitkové kurzy a školiť inštruktorov zážitkovej pedagogiky. Máme blízko k dobrovoľníctvu, lebo chceme podporovať zmysluplné projekty.

Skúsenosti z tvorby a vedenia Neškôlky nám potvrdili, že príroda, komunita a rešpekt sú tí najsilnejší pomocníci pri rozvoji detí. Ako tie naše rástli, uvedomili sme si, že potrebujeme spraviť ďalší krok.

Spojili sme svoje skúsenosti, aby sme vytvorili program inovatívneho vzdelávania – Neškolu.

Záleží nám na tom, aby sa deti rozvíjali slobodne a radostne. Snažíme sa, aby z nich vyrástli zodpovedné, kreatívne a empatické osobnosti do koča aj do voza 🙂

Vitajte, budeme radi, keď sa k nám na našej ceste pridáte

Viera Pyra Mojzešová

6 rokov pôsobila v komunikačných agentúrach, kde bola aj iniciátorkou projektu Let´s Facebook – série digitálnych školení pre neziskový sektor. V roku 2018 spoluzaložila organizáciu Neškôlka s programami pre rozvoj detí predškolského veku, ktorú aj koordinuje.

Martin Mojzeš

4 roky sa v Iuvente spolupodieľal na realizácii celoslovenského projektu KomPrax s 11 000 účastníkmi. Od roku 2015 pôsobí ako programový líder Nexteria Leadership Academy. Je metodik, manažér a stratég, ale aj nadšený darca  – je spoluautorom iniciatívy na podporu darovania krvných doštičiek 100 statočných.

Patrícia Vrábová

Učiteľka

Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a má za sebou niekoľko rokov práce s deťmi u saleziánov don Bosca. Je účastníčkou programu Komenského inštitútu a pomáha rozšíriť Hejného metódu matematiky na Orave. Venuje sa inovatívnym metódam vzdelávania. Keď si potrebuje vyvetrať hlavu, uniká do hôr, kde sa zas a znova presviedča, aký je tento svet krásny a že sa oplatí robiť dobré veci.

Monika Högerová

Učiteľka, sprievodkyňa

Dôležitú rolu v jej živote hrá matematika – študovala ju na MATFYZ, živila ju v oblasti auditu a poisťovníctva, nadchla ju v podobe Hejného metódy a doviedla k pedagogike, aby mohla svoje nadšenie pre čísla posúvať ďalej. Má skúsenosti z realizácie kurzov jogy pre deti aj dospelých a vychovávateľstva v CZŠ Narnia. Nevie si predstaviť svoj život bez aktívneho pohybu, lesa a sebarozvoja.

Silvia Oleníková

Metodička

Zakladateľka inovatívneho modelu vzdelávania v Tatranskej alternatívnej škole a neskôr na gymnáziu LifeAcademy. Okrem dlhoročnej pedagogickej praxe je skúsenou lektorkou, koučkou a absolventkou Komenského inštitútu. V Neškole je veľkou posilou pri príprave vzdelávacieho programu a zaradenia Neškoly do siete štátnych škôl.

jaja_2

Janka Jediná

Sprievodkyňa pre rovesnícke vzdelávanie

3 roky sa aktívne venuje skautingu, kde vedie skupinu najmladších dievčat vo veku 6-10 rokov. Popri štúdiu na Gymnáziu sv. Uršule sa venuje hudbe – hrá na gitare, flaute a ukulele. Je dobrovoľná hasička s vášňou pre prírodu a turistiku. Je účastníčkou rozvojového programu DofE.

Zriaďovateľom vzdelávacej skupiny Neškola je občianske združenie Ohnisko – tím ľudí, ktorý verí sile poznania, celoživotnému rozvoju, rešpektu voči iným, sile komunity a prírode. Svojím charakterom a hodnotami  je Neškola pokračovaním lesného klubu Neškôlka.