Kto sme

Pyra a Martin Mojzešovci

Zakladatelia Neškoly

Krásu vzdelávania sme objavili cez zážitkové učenie v organizácii Plusko. Mali sme tu možnosť rásť,  viac ako 10 rokov viesť zážitkové kurzy a školiť inštruktorov zážitkovej pedagogiky. Máme blízko k dobrovoľníctvu, lebo chceme podporovať zmysluplné projekty.

Skúsenosti z tvorby a vedenia Neškôlky nám potvrdili, že príroda, komunita a rešpekt sú tí najsilnejší pomocníci pri rozvoji detí. Ako tie naše rástli, uvedomili sme si, že potrebujeme spraviť ďalší krok.

Spojili sme svoje skúsenosti, aby sme vytvorili program inovatívneho vzdelávania – Neškolu.

Záleží nám na tom, aby sa deti rozvíjali slobodne a radostne. Snažíme sa, aby z nich vyrástli zodpovedné, kreatívne a empatické osobnosti do koča aj do voza 🙂

Vitajte, budeme radi, keď sa k nám na našej ceste pridáte

Viera Pyra Mojzešová

6 rokov pôsobila v komunikačných agentúrach, kde bola aj iniciátorkou projektu Let´s Facebook – série digitálnych školení pre neziskový sektor. V roku 2018 spoluzaložila organizáciu Neškôlka s programami pre rozvoj detí predškolského veku, ktorú aj koordinuje.

Martin Mojzeš

4 roky sa v Iuvente spolupodieľal na realizácii celoslovenského projektu KomPrax s 11 000 účastníkmi. Od roku 2015 pôsobí ako programový líder Nexteria Leadership Academy. Je metodik, manažér a stratég, ale aj nadšený darca  – je spoluautorom iniciatívy na podporu darovania krvných doštičiek 100 statočných.

Patrícia Vrábová

Učiteľka

Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a má za sebou niekoľko rokov práce s deťmi u saleziánov don Bosca. Je účastníčkou programu Komenského inštitútu a pomáha rozšíriť Hejného metódu matematiky na Orave. Venuje sa inovatívnym metódam vzdelávania. Keď si potrebuje vyvetrať hlavu, uniká do hôr, kde sa zas a znova presviedča, aký je tento svet krásny a že sa oplatí robiť dobré veci.

Andrea Jurovčíková

Učiteľka

Absolvovala štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského.  Pochádza z Oravy, kam sa rada vracia. Má rada nové výzvy, ktoré ju posúvajú vpred a tiež bicyklovanie, prírodu a  knihy.  Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníctvu a práci s ľuďmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Eva Gramerová

Učiteľka

Vyštudovala učiteľstvo slovenčiny a výtvarnej výchovy  a niekoľko rokov učila na základnej umeleckej škole v Čadci. Päť rokov učila na súkromnej základnej škole a keďže ju to stále ťahalo do prírody, rok učila vonku vzdelávaciu skupinu v Rusovciach a nasledujúci rok pracovala v lesnom klube Neškôlka ako sprievodkyňa. Je učiteľkou našich prvákov a vedie neškolácky tvorivý krúžok.  Venuje sa makrobiotickému vareniu a pohybu vonku – otužovaniu, turistike, cvičeniu čikung či spaniu pod holým nebom v hamaku.

 

Monika Legrand

Sprievodkyňa

Má cestovateľskú minulosť  a 12 rokov žila vo Francúzsku. Tu absolvovala odborné vzdelanie pre prácu s najmladšími deťmi vo veku do 6 rokov a 9 rokov pôsobila ako vychovávateľka v jasliach. Po návrate na Slovensko pokračovala v práci s najmenšími deťmi. Aktuálne je neškoláckou sprievodkyňou – pokojnou a kreatívnou dušou našej druháckej partie. Popritom stíha aj sprievodcovanie v našom sesterskom projekt Neškôločka, kde 3 doobedia týždenne sprevádza partiu detí pri outdoorovom program v petržalskom lesíku.

Marek Ottinger

Sprievodca

Má skúsenosti z korporátneho sveta aj vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia cez projekt Teach for Slovakia. Okrem role sprievodcu pre tretiakov v Neškole, pôsobí aj ako mentor Regionálneho centra pre podporu učiteľov v Bratislave. Svoj voľný čas venuje mládeži ako inštruktor a školiteľ zážitkovej pedagogiky v organizácii Plusko. Počas leta realizuje detské tábory pre deti s vrodenými krvácavými ochoreniami a je členom organizácie Teach500 – siete ľudí z rôznych oblastí vzdelávania, ktorých cieľom je zlepšenie slovenského školstva. Má rád zimnú turistiku, divadlo v publiku aj na javisku a experimentálne varenie.

Martina_kusnierikova1

Martina Kušnieriková

Sprievodkyňa

Na vysokej škole sa venovala slovenskému jazyku a literatúre, neskôr marketingu a masmediálnej komunikácii. Má 3 deti a dlhodobo sa venuje rôznym prístupom ku výchove detí. Niekoľko rokov viedla knižný blog a okrem čítania kníh aj rada literárne tvorí. Vo voľnom čase sa venuje aj projektu hier pre celú rodinu Empower the child. Má rada prírodu aj ruch veľkomesta. Je kreatívna, vnímavá a využíva najmä učenie hrou.

veronika2

Veronika Dvorščáková

Sprievodkyňa

Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry. Sedem rokov učila na základnej škole v obci Šarišské Jastrabie aj s deťmi z rómskej komunity. Vo voľnom čase realizuje letné tábory pre deti s organizáciou eRko. V Neškole je sprievodkyňou prváckej skupiny,  s ktorými dokáže láskavo objavovať svet. Fandí zero waste prístupu k životu, prechádzkam v lese, Coldplay a nočnej oblohe.

Zriaďovateľom vzdelávacej skupiny Neškola je občianske združenie Ohnisko – tím ľudí, ktorý verí sile poznania, celoživotnému rozvoju, rešpektu voči iným, sile komunity a prírode. Svojím charakterom a hodnotami  je Neškola pokračovaním lesného klubu Neškôlka.