Kto sme

Pyra a Martin Mojzešovci

Zakladatelia Neškoly

Krásu vzdelávania sme objavili cez zážitkové učenie v organizácii Plusko. Mali sme tu možnosť rásť,  viac ako 10 rokov viesť zážitkové kurzy a školiť inštruktorov zážitkovej pedagogiky. Máme blízko k dobrovoľníctvu, lebo chceme podporovať zmysluplné projekty.

Skúsenosti z tvorby a vedenia Neškôlky nám potvrdili, že príroda, komunita a rešpekt sú tí najsilnejší pomocníci pri rozvoji detí. Ako tie naše rástli, uvedomili sme si, že potrebujeme spraviť ďalší krok.

Spojili sme svoje skúsenosti, aby sme vytvorili program inovatívneho vzdelávania – Neškolu.

Záleží nám na tom, aby sa deti rozvíjali slobodne a radostne. Snažíme sa, aby z nich vyrástli zodpovedné, kreatívne a empatické osobnosti do koča aj do voza 🙂

Vitajte, budeme radi, keď sa k nám na našej ceste pridáte

Viera Pyra Mojzešová

6 rokov pôsobila v komunikačných agentúrach, kde bola aj iniciátorkou projektu Let´s Facebook – série digitálnych školení pre neziskový sektor. V roku 2018 spoluzaložila organizáciu Neškôlka s programami pre rozvoj detí predškolského veku, ktorú aj koordinuje.

Martin Mojzeš

4 roky sa v Iuvente spolupodieľal na realizácii celoslovenského projektu KomPrax s 11 000 účastníkmi. Od roku 2015 pôsobí ako programový líder Nexteria Leadership Academy. Je metodik, manažér a stratég, ale aj nadšený darca  – je spoluautorom iniciatívy na podporu darovania krvných doštičiek 100 statočných.

Patrícia Vrábová

Učiteľka

Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a má za sebou niekoľko rokov práce s deťmi u saleziánov don Bosca. Je účastníčkou programu Komenského inštitútu a pomáha rozšíriť Hejného metódu matematiky na Orave. Venuje sa inovatívnym metódam vzdelávania. Keď si potrebuje vyvetrať hlavu, uniká do hôr, kde sa zas a znova presviedča, aký je tento svet krásny a že sa oplatí robiť dobré veci.

Andrea Jurovčíková

Učiteľka

Absolvovala štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie na Univerzite Komenského.  Pochádza z Oravy, kam sa rada vracia. Má rada nové výzvy, ktoré ju posúvajú vpred a tiež bicyklovanie, prírodu a  knihy.  Vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníctvu a práci s ľuďmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Miriam Zsemlye

Sprievodkyňa

Čaro učenia objavila už v detstve a zostalo jej to dodnes. Rada rozvíja nielen iných, ale aj seba. Jedno z jej indiánskych mien je “hľadač poznania” a to ju priviedlo aj na cestu jogy, ktorá jej ukazuje silu sebapoznávania a aktivovania ľudského potenciálu. Je aj učiteľkou jogy pre deti a dospelých. Ku svojmu životu potrebuje pohyb, slobodu, ticho, prírodu, hudbu a blízkych.

Kristina_Piatkova3.jpg

Kristína Piatková

Sprievodkyňa

Vyštudovala slovenský jazyk a pedagogiku, má doktorát z lingvistiky a deväť rokov učila na Univerzite Komenského v Bratislave. Vďaka synovi sa dostala k alternatívnemu vzdelávaniu a unschoolingu. Popri práci a rodine sa zaujíma o grafický dizajn a aktívne sa venuje športovej kynológii.

Zriaďovateľom vzdelávacej skupiny Neškola je občianske združenie Ohnisko – tím ľudí, ktorý verí sile poznania, celoživotnému rozvoju, rešpektu voči iným, sile komunity a prírode. Svojím charakterom a hodnotami  je Neškola pokračovaním lesného klubu Neškôlka.