Deti pripravené na budúcnosť

Neškola je základoškolská vzdelávacia skupina a ponúka komplexný rozvoj detí na prvom stupni.

 

Nevieme, čo nám budúcnosť prinesie. Vieme však pripraviť deti, aby k nej kráčali odvážne, s pokojom v srdci a úsmevom na perách.

Pozývame vás na online infostretnutie o Neškole, kde sa o nás dozviete viac. Infostretnutie bude 4.3.2021 o 17.00. Po vašom prihlásení vám zašleme link na stretnutie. Tešíme sa na vás.

Čo dávame deťom okrem bežných vedomostí a zručností:

Učíme zvládať výzvy

Pomáhame získať vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré deťom pomôžu prijímať a zvládať výzvy budúcnosti kreatívne, samostatne a zodpovedne. Neškola vytvára pevný základ pre pracovné aj životné výzvy a napĺňanie svojich snov a cieľov.

Budujeme sebavedomie

Vytvárame príležitosti k sebapoznávaniu a vedieme k reflexii. Pomáhame formovať sebavedomé otvorené osobnosti, ktoré poznajú svoje silné stránky a vedia sformulovať svoj názor, sú schopné empatie, rešpektu a majú dôveru v seba a iných.

Vedieme k zodpovednosti voči okoliu

Dieťa prepájame s prostredím v ktorom žije – s komunitou, mestom, krajinou a životným prostredím. Prírodu považujeme za neoddeliteľnú súčasť nás samotných, za nástroj na poznávanie, za cieľ našej ochrany a starostlivosti. Deti podporujeme v tom mať odvahu a chuť pozitívne ovplyvňovať svet okolo seba.

Naše hodnoty

Rešpektujúci prístup

Sloboda a zodpovednosť

Komunita

Individuálny prístup

Príroda

Najnovšie z nášho blogu

komunita_male
8349c1f9-7165-44b8-8eb2-41f038978181_male