Vyznaj sa v sebe a iných – program rozvoja sociálnych zručností v Neškole

Pracovať s emóciami detí je veľkou inšpiráciou – sú bezprostredné, nezaobalujú, sú tu tu a teraz. Zároveň sú niekedy zmätené z toho, čo cítia. Často ich silná emócia úplne pohltí, inokedy sledujú iného a nechápu, prečo sa správa tak ako sa správa. Prečo je dôležité pre školu pracovať s emóciami? Prečo niekedy nechať na čakačke matematiku či vybrané slová a venovať čas zdieľaniu a popisu pocitov?

Sú súčasťou života a poznávať svet a učiť sa bez emócií, nejde

V Neškole staviame na sebapoznaní – a práve poznanie samého seba nám pomáha rozvíjať sociálne zručnosti detí. Ako inak, cez zážitok a jeho zdieľanie. Aj vďaka podpore Nadácie Pontis môžeme pravidelne realizovať program, ktorý rozvíja prácu s emóciami, empatiu a rešpektujúcu komunikáciu Neškolákov a Neškoláčok. To pomáha rozvíjať deti aj iným ako len akademickým smerom.  Zároveň budujeme bezpečné prostredie, ktoré má pozitívny vplyv na rozvoj, nové nápady a kreatívne riešenia. Základ má však každý doma, preto sme zapojili aj rodičov a spoločne sme deťom vytvorili chápavajšie a bezpečnejšie prostredie pre rast.

Pár základných emócií a potom?

Deti na prvom stupni už poznajú emócie ako hnev, radosť, smútok či prekvapenie.  My sme však presvedčení, že čím skôr sa deti dozvedia, že to, čo cítim ako hnev môže byť aj sklamanie, frustrácia, únava či závisť, tým skôr si budú viac rozumieť. Prinášame im príbehy, divadlá a diskusie so zástupnou postavou, kde majú priestor hovoriť „ústami iného“ a vyjadriť aj náročné pocity. Premýšľame nad tým, ako by naše emócie vyzerali vo farbe či zvierati. Kľúčom je emóciu pomenovať, pozorovať a po jej prežití sa k nej vrátiť a popísať, čo s nami robí.

Všetci to nevidia rovnako ako ja?

Uvedomenie, že ostatní ľudia nie sú ako ja, je pre mnohých veľkým AHA momentom. Spoločné zdieľanie skúseností, názorov a toho, čo cítime, otvára deťom ich JA bublinu a sú otvorenejší porozumieť druhému aj keď s ním nesúhlasia. Je to beh na dlhú trať, ale po malých krokoch sa dostávame k tomu, že to, že je každý trochu iný, nás obohatí. Áno, nad niektorými stále krútim hlavou, ale to je stále lepší pohyb ako zdvihnutá päsť 😊

Prečo práve rodičia?

Rodičia sú naši najlepší partneri. A keďže vieme, že naše deti majú to najdôležitejšie doma, prizvali sme rodičov, rozvíjať sa v rešpektujúcom prístupe. Vieme, že výchova je drina. Rodičia idú často nevyšliapanou cestou, po ktorej sami ako deti neprešli a vo výchove ocenia podporu. Hoci aj od Neškoly. V spolupráci s lektorkou rešpektujúcej výchovy Miroslavou Kumančíkovou sme pre nich zrealizovali dva workshopy o princípoch RV, empatii a hraniciach. Tešíme sa záujmu našich rodičov a aj vďaka ich sebarozvoju, môžu deti na vlastnej koži zažívať empatiu a rešpekt. Zručnosti, ktoré sa nedajú rozvíjať bez zážitku. Aj z domu.

Za podporu nášho projektu Vyznaj sa v sebe a iných ďakujeme Nadačnému fondu DELL a Nadácii Pontis

Inšpirácie na aktivity ako v škole pracovať s rozvojom sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie nájdete v našom Receptári aktivít pre rozvoj emočnej inteligencie.