Občianske združenie Ohnisko

V minulosti bolo ohnisko miestom, kde sa stretávali ľudia z okolia. Spoločne tu jedli, zohriali a rozprávali sa. Zdieľali svoje zážitky a skúsenosti, učili sa od seba navzájom a diskutovali. Mnohí sa k ohnisku vracali, iní pokračovali vo svojej ceste ďalej.

V našom Ohnisku chceme vytvoriť spoločný priestor, kde sa môžu prísť inšpirovať a rozvíjať ľudia každého veku. Veríme v

Celoživotné vzdelávanie

ako cestu k bohatému a naplnenému životu. V každom období života prežívame niečo iné, využívame rôzne zručnosti postavené na rôznych skúsenostiach. Veríme, že poznávanie nemá koniec a v každom veku sa treba vedieť čudovať, objavovať aj pochybovať, aby sme vedeli reagovať na zmeny, ktoré život prináša.  

prírodu

ako neoddeliteľnú súčasť nás samotných, ako nástroj na poznávanie, ako cieľ našej ochrany a starostlivosti. Veríme, že aj na sídlisku má zmysel hľadať možnosti, ako byť prírode bližšie – užívať si ju a chrániť.

silu komunity

V spoločenstve ľudí, ktorých spájajú podobné hodnoty, vidíme veľkú pridanú hodnotu a silu. Komunitný život nám umožňuje objavovať, rásť a žiť v bezpečnom prostredí. Vytvárame priestor na prepájanie bublín, zdieľanie názorov a skúseností medzi ľuďmi naprieč generáciami.

Našou víziou je vybudovať v Petržalke centrum, kde sa budú môcť rozvíjať a vzájomne obohatiť ľudia každého veku.

Prvým krokom sú základoškoláci.

Nezisková organizácia Ohnisko je zriaďovateľom Neškoly, ktorá je hodnotovo a ľudsky prepojená s organizáciou Neškôlka.