FAQ

Čím je Neškola výnimočná?

Individuálnym prístupom, rozvojom osobnosti, aktívnym využívaním prírody a radosťou z učenia. Takže podľa nás ničím 😊 Myslíme si, že takto by mala vyzerať každá škola. My  máme ku vzdelávaniu celostný prístup – rozvíjame hlavu, ducha aj telo. Okrem dôležitých vedomostí a zručností u nás dieťa rozvíja svoju osobnosť komplexne.  Vďaka sile našej komunity dokážeme dieťa rozvíjať v spoločenstve (čo je komplexnejšie ako keď dieťa rozvíja len jeden učiteľ). Pravidelný pobyt v prírode nám pomáha relaxovať, radovať sa a objavovať v tom najprirodzenejšom prostredí.

Ako môžem prihlásiť moje dieťa do Neškoly?

Po vyplnení kontaktného formulára vás považujeme za predbežných záujemcov o miesto pre vaše dieťa v Neškole. Následne vás pozveme na naše infostretnutie, kde sa o nás dozviete viac. Po tom, ako nám pošlete záväznú prihlášku, vás pozveme na Rande s Neškolou, aby sme sa mohli vzájomne lepšie spoznať. Na individuálnom stretnutí si povieme detaily o vašom dieťati a našej spolupráci. Po vzájomnom potvrdení spolupráce uhrádzajú zákonní zástupcovia zápisné a máte doma Neškoláka 🙂

Ste oficiálna škola alebo vzdelávacia skupina?

od 1.9.2024 je Neškola sieťovou súkromnou základnou školou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu.

Majú u vás deti nejaké hranice a pravidlá?

Hranice považujeme za základ pre ich pocit bezpečia. S neškolákmi a neškoláčkami máme partnerský vzťah a zároveň jasné pravidlá, ktorých dodržiavanie očakávame od všetkých (učiteľov, žiakov, rodičov). Trestom nefandíme, ale naše deti pravidelne pracujú s prirodzenými dôsledkami svojich činov.

Bude druhý stupeň? Kedy?

V najbližších rokoch chceme dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu prvého stupňa vzdelávania. Náš plán je otvoriť aj druhý stupeň.

Bude sa v Neškole učiť angličtina?

Áno, od prvej triedy sa budú deti učiť angličtinu hravou formou.

Budú deti známkované?

V Neškole nehodnotíme deti známkami 1 – 5. Neškoláci dostávajú spätnú väzbu a slovné hodnotenie od učiteľa, vedieme viesť k vlastnému vytyčovaniu cieľov a k sebahodnoteniu. Priebežne komunikujeme s rodičmi, aby mali prehľad o tom, ako ich dieťa napreduje.

Majú u vás deti domáce úlohy?

Čas po Neškole považujeme za veľmi dôležitý pre rodinu, oddych a hru. U nás nepodporujeme povinné domáce úlohy, radi však ponúkneme deťom dobrovoľné aktivity navyše, keď sú nadšené a majú záujem o rozvoj navyše. Informácie o tom, na čom deti priebežne v škole pracujú, získavajú rodičia z našich týždenných správ.

Máte ďalšie otázky, na ktoré ste tu nenašli odpovede? Môžete nám zavolať alebo napísať mail. Alebo nás kontaktovať cez