FAQ

Čím je Neškola výnimočná?

Individuálnym prístupom, rozvojom osobnosti, aktívnym využívaním prírody a radosťou z učenia. Takže podľa nás ničím 😊 Myslíme si, že takto by mala vyzerať každá škola. My  máme ku vzdelávaniu celostný prístup – rozvíjame hlavu, ducha aj telo. Okrem dôležitých vedomostí a zručností u nás dieťa rozvíja svoju osobnosť komplexne. Vďaka sile našej komunity dokážeme dieťa rozvíjať v spoločenstve (čo je komplexnejšie ako keď dieťa rozvíja len jeden učiteľ). Pravidelný pobyt v prírode nám pomáha relaxovať, radovať sa a objavovať v tom najprirodzenejšom prostredí.

Ako môžem prihlásiť moje dieťa do Neškoly?

Po vyplnení kontaktného formulára vás považujeme za predbežných záujemcov o miesto pre vaše dieťa v Neškole. Následne sa dohodneme na termíne nášho stretnutia, kde si povieme o Neškole a vašom dieťati viac. Po zaplatení zápisného a podpise prihlášky máte doma Neškoláka 🙂

Ste oficiálna škola alebo vzdelávacia skupina?

Aktuálne sme vzdelávacia skupina, so zámerom zaradiť sa do štátneho vzdelávacieho systému. To je však dlhá cesta a preto budeme prvý rok fungovať ako vzdelávacia skupina v domácom vzdelávaní. Neškoláci budú prihlásení v našej kmeňovej Základnej škole Dvorníky, na individálnom študijnom programe. So školou v Dvorníkoch si rozumieme, máme v nej partnera, ktorý nás podporuje.

Majú u vás deti nejaké hranice a pravidlá?

Hranice považujeme za základ pre ich pocit bezpečia. Máme s nimi partnerský vzťah a zároveň jasné pravidlá, ktorých dodržiavanie očakávame od všetkých (učiteľov, žiakov, rodičov). Trestom nefandíme, ale naše deti pravidelne pracujú s prirodzenými dôsledkami svojich činov.

Bude druhý stupeň? Kedy?

V najbližších rokoch chceme dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu prvého stupňa vzdelávania. Náš plán je otvoriť aj druhý stupeň, ale najskôr v roku 2024.

Bude sa v Neškole učiť angličtina?

Áno, od prvej triedy sa budú deti učiť angličtinu hravou formou. V akej frekvencii, spresníme postupne.

Budú deti známkované?

V Neškole nehodnotíme deti známkami 1 – 5. Neškoláci budú dostávať slovné hodnotenie od učiteľa, budeme ich viesť k vlastnému vytyčovaniu cieľov a k sebahodnoteniu. Priebežne komunikujeme s rodičmi, aby mali prehľad o tom, ako ich dieťa napreduje.

Budú mať deti domáce úlohy?

Čas po Neškole považujeme za veľmi dôležitý pre rodinu, oddych a hru. U nás nepodporujeme povinné domáce úlohy, radi však ponúkneme deťom dobrovoľné aktivity navyše, keď sú nadšené a majú záujem o rozvoj navyše. Informácie o tom, na čom dieťa priebežne v škole pracuje, môžu rodičia získať z našej každomesačnej správy.

Máte ďalšie otázky, na ktoré ste tu nenašli odpovede? Môžete nám zavolať alebo napísať mail. Alebo nás kontaktovať cez