Prijímací proces detí do Neškoly pre školský rok 2024/25

V rámci prijímacieho procesu predstavujeme rodinám hodnoty a vzdelávacie prístupy, ktorými v Neškole rozvíjame deti. Je pre nás dôležité, aby ich rodičia poznali a rozumeli im. Zároveň nám záleží na tom, aby sme sa o budúcich Neškoláčkach a Neškolákoch dozvedeli všetko dôležité, aby sme im mohli poskytnúť bezpečný a inšpiratívny priestor na rozvoj.

Preto sa s rodičmi a rodinami stretávame aj individuálne a pýtame sa na ich očakávania a potreby. Veríme totiž, že pre efektívny a radostný rozvoj Neškoláka a Neškoláčky  je nevyhnutné, aby boli predstavy rodičov a Neškoly o jeho či jej vzdelávaní a výchove, v súlade.

Jednotlivé kroky na ceste do Neškoly

1. Verejné infostretnutie - deň otvorených dverí

Na Dni otvorených dverí sa záujemcovia dozvedia podrobnejšie informácie o našom vzdelávacom koncepte, našich hodnotách, režime aj prístupe ku deťom a rodinám.

Rodičovské infostretnutia prebiehali v priebehu decembra – februára.

2. Záväzná prihláška

Záväzné prihlášky do prijímacieho procesu Neškoly prijímame do 31.3.2024 elektronickou formou na adrese ahoj@skolaneskola.sk.

 Počet otvorených miest pre prvý ročník je 16.

3. Rande s Neškolou

Na spoločnom stretnutí si rodičia a deti zažijú ako pracujeme s deťmi, majú možnosť pozrieť si priestory Neškoly a zároveň tu prebehne preverenie pripravenosti dieťaťa pre nástup do školy.

4. Individuálne stretnutia

Individuálne stretnutia s rodičmi, kde sa rozprávame o dieťati, detailoch Neškoly a konkrétnych očakávaniach rodičov.

5. Vzájomná dohoda

Po finálnom obojstrannom potvrdení vzájomnej spolupráce, rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu Dohodu o vzdelávaní dieťaťa v Neškole a zaplatia zápisné (vo výške 330 €). Následne sa dieťa stáva Neškolákom a nastupuje v septembri do Neškoly.

Pri finálnom zostavovaní skupiny myslíme na to, aby bola skupina rôznorodá a teda zvažujeme aj počet dievčat a chlapcov či počet detí so špecifickými požiadavkami. Ak prihlasujete viac detí, prosím, vyplňte prihlášku pre každé samostatne.

V prípade väčšieho počtu záujemcov ako prváckych miest budú ďalší uchádzači v poradí evidovaní ako náhradníci, ktorým bude postupne ponúkaná možnosť prijatia v prípade uvoľnených miest.

Neškola je presne to, čo sme pre naše dieťa hľadali. Všetko je hlavne o ľuďoch a neškolácky tím je naozaj skvelý. Náš syn v Neškole cíti, že je jej súčasťou, má veľmi rád svojich spolužiakov aj učiteľky. Páči sa mi, ako rešpektujúco pristupujete k potrebám detí, aj že ich vedia vypočuť, aby sa cítili prijaté. Čo sa týka vedomostí, deti sa učia to isté, ako v bežných školách, ale iným spôsobom. Môj syn si tak vybudoval pozitívny vzťah k učeniu, rád si číta, píše, počíta príklady a to mi robí veľkú radosť.

Betka, mama Tea z Neškoly