Na ceste ku bezpečnej klíme v škole potrebujete pohárik

Sedíte s deťmi v kruhu a zrazu sa k vám blíži pohár. Nie s nápojom ani na tácke, ale prázdny, hore dnom a namiesto ruky vám ho podáva špajdľa. Naberiete ho svojou špajdľou a posúvate ho ďalšiemu dieťaťu v kruhu.

Detský výmysel alebo provokácia? Kdeže!

Učiteľkou riadená stmeľovacia aktivita pre žiakov prvej a druhej triedy. Deti si v kruhu posúvajú pohárik pomocou špajdiel, ktoré držia v ruke. Nepretekajú sa a nikto na záver nevyhrá. Len sa spoločne snažia, aby pohárik počas svojej cesty kruhom nespadol. Deti zatajujú dych, poháňajú sa a povzbudzujú. Tešia sa z každej zachránenej kolízie a pištia pri hroziacom páde. Zvládnu toho spolu viac? Učiteľka pridáva ďalšie poháre.

Aktivita „tancujúci pohárik“ je súčasťou spoločného ranného kruhu (alebo otvorenia dňa), ktoré majú neškoláci raz do týždňa spoločný – prváci aj druháci. Zvyšné rána otvárajú deň v rámci svojej triednej skupinky.

Pohárik tancuje len niekoľko minút, ale v kontexte posilňovania bezpečnej  klímy v škole, je nástrojom na to, aby sa každé dieťa zapojilo do spoločného diela. Pri aktivite v kruhu si všetky deti vidia do tváre, môžu si prezrieť svojich bližších aj vzdialenejších spolužiakov, zopakujú si ich mená a sú v interakcii s deťmi, s ktorými sa možno len letmo zahliadli v rade na obede.

Súčasťou tohto spoločného kruhu je aj aktivita „Nakresli čo vidím“, kedy vo dvojici, otočenej k sebe chrbtom, jeden popisuje obrázok druhému a ten ho má prekresliť. Vo dvojici je prvák a druhák. Trénujeme komunikáciu, predstavivosť a popis postupu.

Primiešame trochu pohybu

Učiteľka drží v ruke papier a deti sa pohybujú tak ako on. Skladá ho, otáča, vyhadzuje aj krčí a žiaci nadšene hrajú svoju papierovú rolu. Práve toto im teraz vyhovuje – po minútach sedenia, rozprávania a počúvania iných, sa chcú vyjašiť a prebudiť telo pohybom. V bláznivých pózach sa uvoľňujú pred blízkymi kamarátmi aj spolužiakmi z inej triedy. Práve takto sa lámu neviditeľné bariéry ostychu, prichádza spoločná radosť a smiech.

Všetci sa vyjašili, otvorme knižku

Učiteľka vyberá knihu a predstavuje ju deťom. Deti si sadajú na koberec, lebo vedia, že prichádza 15 minút čítania. Tentoraz je to kniha bez písmen a deti rozprávajú, dopĺňajú a prežívajú dobrodružstvá hrdinu spoločne. Niektorí vedia ako to skončí, iní sa boja zloduchov. Nakoniec všetko dobre dopadlo – hrdina zachránil svet, deti spolu prežili silný príbeh, spoločne sa báli aj jasali.

Na čo to všetko?

Deti majú za sebou ráno, kedy zažili, aké príjemné je byť súčasťou skupiny, spolupracovali so spolužiakom, ktorý im bol dovtedy vzdialený, mali priestor vyjadriť sa v skupine a spoločne vytvorili príbeh, ktorý nebol napísaný.

Ďalší malý krok ku bezpečnej a príjemnej klíme v Neškole máme za sebou. Poďme sa nadesiatovať a vrhnúť sa na písanie a matematiku.

Bezpečné prostredie v škole je základom pre to, aby naše deti chodili do školy rady a dokázali naplno rozvinúť  svoj potenciál.  Žiadna interaktívna tabuľa ani zapísaná jednotka nevytvoria prostredie prijatia a rešpektu. Na tom musíme v školách denne pracovať pomocou aktivít s deťmi, rozhovorov, vlastným príkladom a uvedomením si, že škola nie je len prípravou na život, ale životom tu a teraz.

Ranný kruh pripravila a viedla skvelá neškolácka učiteľka Patrícia

Program na podporu bezpečnej klímy v škole je súčasťou projektu Viery Mojzešovej, ktorá je účastníčkou ročného vzdelávania Komenského inštitútu.