Prečo s neškolákmi zbierame odpadky?

Sú ľudia, ktorí nezahadzujú odpadky na zem.

Sú ľudia, ktorí zahadzujú odpadky na zem.

V Neškole vychovávame ľudí, ktorí tie odpadky dokážu pozbierať za tých prvých aj druhých.

Prečo to robíme? Ako to deťom pomôže do života? Prečo sa radšej nevenujeme trénovaniu písania alebo príkladom? Lebo obyčajné zbieranie odpadkov, pomáha rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré deti, my aj naša krajina veľmi potrebujeme.

Všímame si svoje okolie

S neškolákmi a neškoláčkami trávime veľa času vonku. Hráme sa tu, učíme, tvoríme, objavujeme. Miesta, kde sa často pohybujeme sa tak trochu stávajú našimi – o tento koreň často zakopneme, pri tejto lavičke olovrantujeme, na tento strom často lezieme. A keď tieto miesta dobre poznáme, všimneme si, keď je niečo inak – tu zahodená vreckovka, tam obal z čipsov. Hmm, pred tým sa mi to tu páčilo viac.

Ovplyvňujeme svoje okolie

Zisťujeme, že keď sa nám niečo nepáči, môžeme to zmeniť. Konať a ovplyvňovať veci, na ktorých nám záleží. Nebyť pasívni a len hundrať, ale postaviť sa k problému aktívne. Chcem zmenu? Dokážem ju urobiť.

Služba

Deti majú každodennú skúsenosť s tým, ako sa o nich niekto stará – pomáha s obliekaním, robí raňajky, vysáva ich izbu. Keď majú možnosť spolupodieľať sa na službe pre iných, menia sa z pasívnych prijímateľov, na spolutvorcov rodiny či komunity. Nadnesené a príliš poetické? Možno, ale každé uznanie toho, že sme si všimli niečo, čo dieťa spravilo pre iných či pre spoločné dobro, je skvelým hnojivom na rastlinku menom spoločenská zodpovednosť. Deti majú málokedy príležitosť naprávať chyby dospelých. Zbieranie aj dospeláckych odpadkov je peknou príležitosťou byť práve im vzorom a spravodlivo si zahundrať nad ich nezodpovednosťou. Veď ani oni nie sú dokonalí.

A čo odmena?

Odmeny ničia zmysel konanej činnosti. V Neškole sa im snažíme vyhýbať a keď sa nám niečo podarí, namiesto odmeny, si spravíme spoločnú oslavu. Pri zbieraní odpadkov je najlepšou odmenou pohľad na vyčistený trávnik, na vrecia plné smetí a ocenenie toho, s akým odhodlaním sme to dnes zvládli, ako sme sa snažili triediť odpad a ako sme si pomáhali.

Lebo svojím úsilím sme niečo dokázali, robili sme to naplno a spolupracovali.

A toto sú kompetencie budúcnosti.

Zbieranie odpadkov realizujeme v Neškole v poobednom programe, ktorý u nás pokrýva oblasť Rozvoj charakteru.

Ďakujeme Mestskej časti BRATISLAVA – PETRŽALKA, že nás podporuje v aktivitách, pri ktorých sa deti učia starostlivosti o svoje okolie, poznávaniu prírody a jej ochrane.