Keď knihy otvárajú nové svety

Veríme, že knihy sú bránou k svetu, k dobrodružstvu, poznávaniu iných aj seba samého. Netreba sa z nich vždy len učiť či získavať ponaučenia. Stačí sa ponoriť do príbehu, čítať si v dobrej spoločnosti či mať na výber dobrý výber 🙂

V Neškole obklopujeme naše deti kvalitnými knihami – nablízku majú encyklopédie, komixy, obrázkové, vtipné, vážne, technické aj príbehové knižky. Deti si veľa faktov zapamätajú aj bez zadania, pri hrách sa učia hľadať informácie a keď si nevedia rady s úlohou, vedia si nájsť pomoc na stránkach.

Knihy máme vystavené tak, aby svojím obalom mali šancu prilákať čitateľa, aby boli dosiahnuteľné aj kratším rukám a aby si ich deti mohli požičať aj domov. Možnosť každý deň byť v “peknej knižnici” či hrať sa obklopení krásnymi obrázkami z obalov kníh, denne zvyšuje záujem detí o knihy.

Nevadí nám, že deti nečítajú len encyklopédie a vysokú literatúru. Vzťah ku všetkému (aj ku knihám) vzniká cez pozitívne zážitky a príjemne strávený spoločný čas. Preto sa s knihami hráme, čítame ich ako súčasť programu a ponúkame ich vo voľnom čase.

Našim deťom čítajú učiteľky, sprievodkyne, rodičia ba aj deti. Vidieť rodiča čítať knihu, nie je úplne bežné a my sa veľmi tešíme, že naši rodičia využívajú príležitosti čítať deťom a prepožičajú svoj hlas a nadšenie príbehom, ktoré s nimi môžu prežiť.

Za podporu rozvíjania vzťahu detí ku knihám ďakujeme Nadácii mesta Bratislava