V každej triede môže byť 20 učiteľov

Rovesnícke vzdelávanie – keď rovesník učí rovesníka – je skvelou pomocou pre učiteľa aj deti. Posúva vpred toho, kto je učený, toho, kto učí a dokonca celú triedu či školu. Ako je to možné?

Sila rovesníckeho učenia

Na to, aby si niekomu niečo vysvetlil, potrebuješ so spolužiakom komunikovať – on aktívne počúva, ty vysvetľuješ a argumentuješ. Aké by to bolo skvelé, ak by si tieto dve zručnosti deti trénovali v škole každý deň 😊

Keď niekoho učíš, rozhodne s ním nesúťažíš, ale pomáhaš mu. Škola, ktorá vedie deti ku vzájomnej pomoci, empatii a podpore, vychováva ohľaduplných ľudí, ktorí berú ohľad na ostatných. Nerastú tu súperi, ale priatelia, partneri a kolegovia.

Kto má z rovesníckeho vzdelávania najväčší osoh?

Priateľský a rovnocenný vzťah spolužiakov, otvára priestor na nový rozmer pochopenia. Kamoš mi môže vysvetliť rovnakú vec naším slovníkom a použije príklady z nášho sveta. Nemusím sa obávať jeho autority či hodnotenia. Takto sa učiteľ delí o svoje miesto jediného zdroja informácii – posilňuje deti a kolektív, ktorý si dokáže s výzvami poradiť aj svojpomocne.

Človek by povedal, že pri rovesníckom vzdelávaní toho najviac získa ten, komu sa venujú. Aj dieťa, ktoré je malým „učiteľom“ však rozvíja kopec svojich zručností. V prvom rade si problematiku, ktorú vysvetľuje, oveľa lepšie osvojí (skutočne rozumieš, až keď to dokážeš vysvetliť inému). Trénuje formulovanie myšlienok, argumentáciu, aktívne počúvanie, empatiu či trpezlivosť. Táto forma učenia vytvára v triede aj v škole atmosféru vzájomnej pomoci (v kontraste ku súťaživosti, ktorú podporujú známky, čierne či červené body na nástenke). Deti vedieme k tomu, že to čo vedia, môžu odovzdať ďalej, že sme partneri a nie súperi a že aj  „ten v okuliaroch“ či “ten čo má roztrhanú tašku“, mi pomáha, keď to potrebujem.

Vďaka rôznorodosti žiakov, môže byť každý chvíľu „učiteľom“. Je na nás, aby sme udržiavali rovnováhu v triede či škole a role detí rozumne menili. Rola malého učiteľa posilňuje sebavedomie, zodpovednosť aj motiváciu detí.

Ako to môže vyzerať v praxi?

Pomoc pri úlohách: Všetci pracujeme na zadaní a deti, ktoré ho majú splnené skôr, dostanú úlohu prejsť sa po triede a pomôcť tým, ktorí to potrebujú či sa zasekli v niektorom kroku.

Projektové vyučovanie:  Cielene vytvárame zmiešané tímy detí (napríklad vekovo), aby mohli spoločne priložiť ruku k dielu mladší aj starší. Pomôcť si a niečo sa od seba naučiť.

Zdieľanie: Deti dokážu prísť na kopec vecí aj bez vysvetľovania učiteľa, prežívajú veci naplno a hlboko a zdieľaním svojich myšlienok, nápadov aj poučení sa učia sami (pomenoval som si, čo cítim) aj navzájom (hmm, zaujímavý pohľad, toto mi nenapadlo).

Rovesnícke čítanie: Na rannom kruhu, openingu či len tak na slovenčinu môžu prísť prečítať príbehy starší mladším. Spolu prežijú príbeh, mladší počujú kvalitné čítanie, starší si ho precvičia a keďže sa väčšina mladších chce dotiahnuť na starších, ich motivácia čítať rastie.

Expertné prednášky: každý má svoju vášeň – korčule, vesmír či Minecraft – ktorej dobre rozumie. Prednáška pre spolužiakov o tom, v čom sa vyznám, môže priniesť témy a hĺbku, ktorú by učiteľ priniesť nedokázal.

10 dôvodov, prečo využívame rovesnícke vzdelávanie v Neškole

  1. Ten, ktorý je rýchly v úlohe, posúva svoje know-how ďalej
  2. „Rýchlejšie“ dieťa dostane náročnejšiu výzvu pri  ktorej rozvíja svoje zručnosti a vedomosti
  3. Ten, ktorý to potrebuje, dostane pozornosť a vysvetlenie navyše od ďalšej osoby okrem učiteľa
  4. Vedieme žiakov k tomu, že si dokážu poradiť s výzvou aj v rámci svojho kolektívu
  5. Rozvíjame sebavedomie detí (pochopil som to/vysvetlil som mu to)
  6. Rozvíjame zručnosti pre život: aktívne počúvanie, argumentácia, empatia, spolupráca
  7. Efektívne využívame blízky jazyk rovesníkov
  8. Vzájomnou pomocou posilňujeme priateľskú  klímu v triede a škole
  9. Vytvárame príležitosti na to, aby každé dieťa prejavilo svoj talent
  10. Podporujeme motiváciu detí rásť

Rovesnícke vzdelávanie rozvíjame v Neškole aj vďaka spolupráci s organizáciou Komenského inštitút.