“Jedna dvojka? Nemohla si mať čisté?” alebo Ako na hodnotenie detí, ktoré ich naozaj rozvíja

Čo bolo na vysvedčení?

No čo, bude aj guľa?

U nás v rodine sú vždy samé jednotky!

Hlavne, že zo správania je jednotka.“

S vysvedčením sa na Slovensku spájajú rôzne predstavy a mýty, ktoré odvádzajú pozornosť od hlavného cieľa – dať dieťaťu informáciu o tom, kam sa za pol/rok dostalo vo svojom rozvoji – spätnú väzbu, ktorej rozumie, dokáže ju prijať a vie čo s ňou spraviť, aby mu pomohla do budúcna.

V Neškole si myslíme, že vysvedčenie by nemalo byť tým najdôležitejším výstupom hodnotenia dieťaťa – používame veľa ďalších a veľmi dôležitých foriem, ako neškolák či neškoláčka získa spätnú väzbu na svoje napredovanie v jednotlivých oblastiach – od sebahodnotenia, spätnej väzby, cez kriteriálne hodnotenie až po 360° hodnotenie (dieťa – spolužiaci – rodina – Neškola).

Vysvedčenie z Neškoly je o slovách

Naše vysvedčenie je plné písaného textu a známky tu nenájdete. V hodnotení sa venujeme vyučovacím predmetom, motivácii, vzťahom medzi deťmi aj tomu, ako deti komunikujú svoje myšlienky. 

Nevyhýbame sa oblastiam, na ktorých potrebuje dieťa popracovať a práve tu pomáha popisný jazyk, ktorý pri hodnotení používame  – aj negatívnu informáciu dokážeme popísať vecne a nik z nej nemusí mať zlý pocit (si horší ako ostatní/málo snaživý/pomalý a pod.) Deťom ponúkame odporúčania, ako postupovať, zlepšiť sa, aj čo by sme my potrebovali, aby sa nám s dieťaťom fungovalo lepšie.

Ukážky hodnotenia prvákov na pol roka:

„Zrozumiteľne vyjadruješ svoje myšlienky a keď ti niečo nie je jasné, dokážeš sa opýtať. Úlohy vieš riešiť samostatne a medzi Neškolákov prinášaš nové nápady a netradičné pohľady, ktorými si si získala u neškolákov rešpekt.
Dodržiavaš pravidlá a aktívne sa zapájaš do všetkých aktivít. Na telesnej aj vonku sa zapájaš do športových aktivít, vidno, že ti robí pohyb radosť.
S neškolákmi máš priateľské vzťahy. Voľnú hru často len pozoruješ bez toho, aby si sa zapojila, ale ku svojim spolužiakom sa pridávaš stále častejšie. 

Sila povzbudenia

Nemáme radi lacné pochvaly a výrazy ako “šikovný”, “poslušný” či “najlepší” u nás nenájdete. Vieme však, že pri každom dieťati je čo oceniť (a ak to nenájdeme, je to naša chyba, nie dieťaťa) a nesmieme na to zabudnúť.

Sme si blízko

U nás neplatí, že od detí si treba držať odstup, aby sa vám nedostali pod kožu. Práve naopak – veríme, že dobré vzťahy napomáhajú bezpečnému prostrediu a kvalitnému vzdelávaniu. Nebojíme sa povedať neškolákom a neškoláčkam, že ich máme radi. Veríme, že je pre nich dôležité, aby o tom vedeli. Každý z nich.

„Vieš povedať čo si myslíš. Často sa delíš so svojimi vecami, keď ostatní potrebujú pomoc. Aj vďaka tebe máme medzi sebou v Neškole dobré vzťahy.

Svojou dobrou náladou vytváraš príjemnú atmosféru medzi Neškolákmi.

Oceňujem, že máš svoje názory a pri voľnej hre sa nenecháš zatiahnuť do aktivít so spolužiakmi, s ktorými nesúhlasíš alebo nechceš robiť.

Osobne

Odovzdávanie vysvedčenia u nás nie je len ceremónia rozdávania papierov. S každým dieťaťom si jeho vysvedčenie prechádzame, aby sme sa uistili, či mu rozumie, či chápe naše odporúčania a či im verí. Práve tieto rozhovory nám pomáhajú získať od detí spätnú väzbu, ich vedú k rozvoju sebahodnotenia aj práce so spätnou väzbou a forma akou deti hodnotíme, posilňuje náš vzájomný vzťah. Aj vďaka tomu, ako deťom odovzdávame vysvedčenia vedia, že nám na nich záleží, že sú ony aj ich rozvoj pre nás dôležité.

„Zuzka, máš hlavu plnú nápadov a v Neškole sa veľmi snažíš. Neboj sa úloh, ktoré máš pred sebou, po malých krokoch ich všetky zvládneš.“

„Simi, si rovnako dôležitá ako ostatní. Sme veľmi rady, že si s nami v Neškole a tešíme sa na ďalšie spoločné objavy a dobrodružstvá.“