Komunita je taká, akí sú jej členovia

Preto vám nechceme sľubovať, aká bude tá naša Neškolácka, kým nepoznáme všetkých jej členov 😊 Môžeme vám však povedať, ako si predstavujeme dobrú komunitu, o akú sa budeme snažiť, a akú chceme dopriať našim Neškolákom.

Napríklad v Neškôlke fungujeme v komunite, kde zaznievajú aj takéto vety:

„Kamoši, mám doma vyrastené veci po malej, tak ich nechávam na týždeň v herni a komu sa zídu, berte.“

„Ahoj, môj drahý stojí s vybitou baterkou blízko vás. Nemáš doma prosím káble a čas za ním vybehnúť?“

„Rozumiem, že to takto máte nastavené, ale nie je mi to príjemné a bola by som rada, aby sa to už neopakovalo. Viete s tým pomôcť?“

„Na oslavu som spravila priveľkú tortu, nechcete polovicu?“

Aby ste vychovali dieťa, potrebujete celú dedinu“  (africké príslovie)

Komunita pre nás znamená partiu ľudí, ktorí majú spoločný cieľ, podobné hodnoty a vízie. Partiu, ktorú držia pokope všetci jej členovia, nie len jeden alebo pár.

Je jedným z našich základných pilierov, pretože sami zažívame, aké výnimočné je fungovať v obohacujúcej, priateľskej a podpornej komunite (aj vďaka Neškôlke, Plusku či Nexterii). Je to pre nás jednoducho radosť 😊

To najdôležitejšie však je, že veríme, že dobrá komunita pomáha násobiť naše úsilie – rozvoj dieťaťa. Nie preto, že chceme aby na konci roka malo medaily okolo krku, ale preto, že v dobrej komunite má mladý človek inšpiratívne vzory, že vidí ako jedna strana podporuje druhú, že každý člen komunity prispieva svojou štipkou k jej rozvoju. Keď sa to darí samej škole a darí sa to samej rodine, je to fajn. Ich prepojením a vzájomnou podporou však vzniká synergický efekt a vtedy prichádzajú zázraky.

Preto sa s rodičmi najradšej rozprávame osobne, radi ich pozývame na komunitné akcie a bavíme sa „len tak“, debatujeme na skupinových aj individuálnych nerodičkách. Ponúkame im programy, v ktorých môžu aj oni niečo naučiť ostatných (najmä deti), vťahujeme ich do prezentovania pokrokov ich detí a otvorene s nimi hovoríme o príjemných aj náročných veciach. Počúvame a chceme byť vypočutí. A to isté očakávame od nich.

Stať sa súčasťou komunity Neškoly, znamená pridať sa k partii ľudí, ktorí sú priateľskí, majú otvorený a rešpektujúci prístup ku svojmu okoliu a záleží im na vzdelávaní svojho dieťa. Sami považujeme za výsadu byť jej členom a rozvíjať ju. Veríme, že v dobrej komunite je spokojný ten, čo prijíma jej benefity rovnako ako ten, ktorý sa na nich podieľa. 

Tešíme sa na vás v komunite Neškoly 😉

Páčia sa nám a chystáme sa aj na takéto komunitu rozvíjajúce aktivity:

  • Skupinové nerodičko 3x ročne
  • Príležitostné komunitné stretnutia (opekačka, lampiónový sprievod, adventné tvorenie…)
  • Môj rodič vie toto (mini workshop o zaujímavej zručnosti rodiča (prečo volať cudzích lektorov, keď vedia rodičia toľko zaujímavých veci?)
  • Na káve (raz mesačne ranná rodičovská káva/čaj s debatou o tom, čo potrebujú)
  • Prilož ruku k Neškole (vieme niečo vyrobiť alebo opraviť spoločne a vylepšiť tak Neškolu?)
  • Komunitné kompostovanie