Znie to čudne?

Väčšina rodičov si priamo alebo nepriamo myslí, že má výnimočné dieťa s potenciálom, ktorý len treba rozvíjať.

My si to nemyslíme.

My v Neškole sme o tom presvedčení!

Sme si istí, že v šiestich rokoch dieťa nestráca záujem o nové veci. Že jeho motivácia chápať, objavovať a učiť sa, nevyhasína. Veríme, že škola tu nie je na to, aby dieťa nútila naučiť sa to, k čomu by sa samé nikdy nedostalo.

Ponúkame miesto, kde sa môže dieťa každé ráno stretnúť s kamarátmi a spolu s nimi objavovať, hľadať súvislosti a pravidlá sveta, v ktorom žije. Dokonca ich môže vytvárať. Nie nasilu, kvôli známkam či preto, že všetci ostatní to už vedia. Ale preto, že naozaj chce svetu okolo rozumieť. Chce hľadať vlastné cesty a experimenty, snaží sa formovať svoje okolie. Má svoje sny, ktoré pod vedením dokáže premeniť na plány a cieľavedomo ich napĺňať. Má čisté srdce, ktoré je v správnom prostredí schopné empatie, starostlivosti a rešpektu voči iným. Má hlavu pripravenú poňať všetko dôležité, prinášať názory aj riešenia. Má ruky schopné postarať sa o seba aj iných. Ruky, ktoré dokážu tvoriť, pomáhať aj brániť slabších.

My v Neškole sme presvedčení, že toto má v sebe každé dieťa a my ho pri tom budeme láskavo viesť.

Znie to čudne?

Možno preto, že nie sme obyčajná škola.

Sme Neškola