Sú známky, domáce úlohy a 5 hodín denne v lavici to najlepšie pre naše deti?

“My rodičia máme za sebou klasické školy a pre svoje deti chceme niečo viac. Hľadáme iný prístup a skutočnú prípravu na budúcnosť. Vieme, že v dospelosti deťom nebude stačiť to, čo sa nabifľovali z poznámok a dostali za to slušnú dvojku,” hovorí Viera Mojzešová, spoluzakladateľka petržalského lesného klubu Neškôlka, ktorá v septembri otvára pre budúcich prvákov inovatívny program Neškola.

Prečo Bratislava potrebuje ďalšiu novú školu?

Nevieme, či ju potrebuje Bratislava 🙂 ale my rodičia, ktorí tu žijeme, hľadáme pre naše deti miesto, kam budú každý deň chodiť s radosťou, budú sa učiť užitočné veci, ktoré im dávajú zmysel. Získajú dobrý základ pre budúcnosť a zároveň v nej budú vedené k zdravému sebavedomiu a zodpovednosti za svoje okolie. Pre mňa osobne je dôležité, aby moje dieťa nebolo len 532. dieťaťom v poradí, ale súčasťou niečoho, kde je vítané a podporované. Na rešpekte, dôvere a slobode sú postavené aj naše Neškôločka (pre jasličkárov) a Neškôlka (pre škôlkarov). Preto je Neškola ďalším logickým krokom, kam chceme posunúť naše skúsenosti z niekoľkoročnej práce s deťmi.

V čom bude Neškola špecifická?

Iná bude hneď v niekoľkých veciach: deťom veríme, že zvládnu čokoľvek si zaumienia, sme autentickí (tykáme si s deťmi, smejeme sa spolu, rešpektujeme sa), Neškola nemá známky ani domáce úlohy. Namiesto štandardných 45 minútových hodín so zvonením budeme mať 90 minútové tematické bloky a hlavne – učením sa a objavovaním deti sprevádzame, netlačíme ich do neho. Neškola bude miesto, kde budú deti s kamarátmi denne objavovať zákonitosti sveta radostne, s humorom a vlastnou motiváciou poznať, tvoriť a meniť svet.

Ako v Neškole dosiahnete, aby sa dieťa naučilo všetko čo má?

Obsahovo pôjde Neškola v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ideme však k nemu inovatívnou cestou. A pridávame navyše rozvoj charakteru, globálne vzdelávanie a enviro témy. Kľúčom k efektívnemu vzdelávaniu v Neškole sú vnútorná motivácia detí a rôzne formy vzdelávania.

Ako na tento koncept reagujú rodičia?

Rodičia dnešných detí prešli bežnými školami a pre svoje deti chcú niečo lepšie. Menej sedenia v lavici, príkazov, známok a bifľovania a naopak viac inšpirácie, pohybu, komunikácie a samostatného myslenia. Nestačí im, aby mali ich deti vedomosti. Rovnako ako my sú presvedčení, že pre budúcnosť sú dôležitejšie komunikačné a sociálne zručnosti, kritické myslenie, kreativita, zodpovednosť a to, akým som človekom.

Aké skúsenosti si prinášate z Neškôlky?

Keď sme Neškôlku pred 3 rokmi zakladali, boli sme presvedčení o tom, že individuálny prístup, príroda a komunita sú tou najlepšou kombináciou pre zdravý rozvoj detí. Dnes, s viac ako 60 spokojnými rodinami, ktoré prešli našimi programami vieme, že to funguje. Overili sme si, že rodičia sú našimi najlepšími partnermi v dobrých aj ťažkých časoch, že empatia a schopnosť pozerať sa na dieťa individuálne, sú viac ako roky učiteľovania v klasických inštitúciách. Denne zisťujeme, aké užitočné sú otázky a ticho sprievodcu, lebo vtedy preberajú iniciatívu deti a tým sa rozvíjajú. Potvrdili sme si, že pre deti je učenie sa prirodzené a samé po ňom prahnú – našou úlohou je udržiavať tento plamienok stále živý. Preto im pripravujeme zaujímavé výzvy, príbehy, veľké otázky, projekty aj možnosť pestovať vlastný talent. 

Ako môžem do Neškoly prihlásiť môjho predškoláka? Prijímate ešte prihlášky?

Áno, počas apríla máme otvorené prijímanie prihlášok – rodič k nám elektronicky pošle prihlášku pre svoje dieťa, na individuálnom stretnutí mu predstavíme náš koncept a keď sa zhodneme na predstave o vzdelávaní jeho dieťaťa, Neškolácke dobrodružstvo začína.