Znie to čudne?

Väčšina rodičov si priamo alebo nepriamo myslí, že má doma výnimočné dieťa s potenciálom, ktorý len treba rozvíjať.

Znie to čudne? Read More »