Zdravá komunita

Ľudí okolo Neškoly prepájajú naše hodnoty a dobré vzťahy. Komunita Neškoly je plná inšpiratívnych a priateľských ľudí a my vytvárame príležitosti na udržiavanie našich vzťahov cez stretnutia a príležitosti na spoločné aktivity a zážitky.

S kolegami, rodičmi aj deťmi si tykáme a komunikujeme otvorene. Rodičia našich detí majú s nami priateľské vzťahy a vážia si našu prácu.

 „Medzi učiteľom a rodičom je to vždy zvláštny vzťah, lebo neviete, aké informácie medzi nimi presúva dieťa a nakoľko sú skreslené 🙂 Je skvelé, keď si to obe strany uvedomujú a o to viac sa rozprávajú napriamo.“