Málo administratívy

Veríme tomu, že učiteľ sa potrebuje sústrediť najmä na učenie – prípravu a realizáciu aktivít, hľadanie prepojení a tém aj pozorovanie detí.

V Neškole vytvárame prostredie, kde majú učitelia a sprievodcovia dostatok priestoru pre prácu s deťmi aj na vlastnú psychohygienu.

„Namiesto vypisovania veľkého množstva administratívnych dokumentov radšej čítajte, pozrite si inšpiratívne video, alebo sa choďte prejsť a vyvetrať hlavu. To je niekedy to najužitočnejšie, čo môže učiteľ po hodine spraviť. :)“