Priestor na vlastné nápady a projekty

Našu prácu považujeme za tvorivý proces. Podporujeme nové nápady a kreatívne riešenia, nechávame ľuďom priestor na sebarealizáciu. Naši učitelia a sprievodcovia prepájajú predmety aj témy a vytvárajú medzi nimi príbehové linky. Tvoria sami, s kolegami aj s deťmi a inšpirujú sa medzi sebou.

„Namiesto striktného nasledovania stanovených štandardov či tabuliek, fandíme hravosti, hľadaniu kontextu a mysleniu „out of box“. Vtedy vznikajú aktivity, pri ktorých sa bavia deti aj učitelia :)“