Podporujúce vedenie

Fandíme tímovej práci. Spokojnosť človeka sa odzrkadľuje v jeho každodennej práci a preto vytvárame podmienky na to, aby každý v tíme mohol povedať svoj názor, prinášať a realizovať svoje nápady aj pomenovať, čo mu vadí.

„Vedenie je dobré vtedy, keď sú  spokojní ľudia – kolegovia, deti, rodičia. Aké jednoduché! :)“