Podporujúce vedenie

Máme skúsenosti z vedenia viacerých tímov a veríme v silu tímovej spolupráce. Spokojnosť človeka sa odzrkadľuje v jeho každodennej práci a preto vytvárame podmienky na to, aby každý v tíme mohol povedať svoj názor, spontánne sa zabaviť s kamarátmi aj pomenovať, čo mu vadí. Za svojimi kolegami si stojíme, veríme im a snažíme sa napĺňať ich individuálne potreby.