Sebarozvoj

Uvedomujeme si, že na to, aby rástla Neškola, je dôležité, aby rástol každý človek v tíme. V Neškole podporujeme nové myšlienky, získavanie vedomostí a zručností na rôznych kurzoch či školeniach a naše oblasti záujmu zdieľame v tíme.

„Naša práca je príliš dôležitá na to, aby sme zabudli na sebarozvoj. Čítame, vzdelávame sa a hľadáme cesty na zlepšovanie sa. S mierou. Lebo vieme, že niekedy stačí deň len prežiť :)“