Jedným z faktorov(1), ktorý najviac ovplyvňuje to, čo deti dosiahnu, je ich vlastné očakávanie od samých seba. Základom pre tieto očakávania a ambície, je zdravé sebavedomie – také, pri ktorom nie je potreba seba vyvyšovať ani ponižovať. 

Emócie ovplyvňujú nielen to, ako sa cítime, ale aj to, ako vieme rozmýšľať či konať. Neškolákov vedieme k tomu, aby si rozumeli – vedeli pomenovať svoje emócie, pracovať s nimi a dokázali jasne povedať, čo im vyhovuje a čo nie.

Motivácia hovorí o tom, prečo robíme to, čo robíme. Alebo prečo to nerobíme. Pochopenie vnútorného sveta dieťaťa nám pomáha ponúkať mu adekvátne výzvy, ktoré podporujú jeho vnútornú motiváciu – pri učení preto pracujeme s príbehmi, rôznymi prostrediami a témami, ktoré deti zaujmú, dajú im kontext a zmysel toho, čo sa učia.

Talenty sa občas nazývajú aj silnými stránkami. Môže ísť o oblasti, ktoré nás nesmierne zaujímajú a sme v nich dobrí. Veríme, že každé dieťa má potenciál, ktorý dokáže rozvíjať. Neškolákov podporujeme v tom, aby objavovali svoje talenty. Pravidelne vytvárame priestor na to, aby sa mohli venovať oblasti či projektu, ktorý ich zaujíma. 

Neúspech a chyby sú prirodzenou súčasťou života. Čím skôr sa s tým naučíme žiť, tým skôr ich vieme zmysluplne spracovať a prípadne aj využiť vo svoj prospech. V Neškole považujeme chybu za výbornú príležitosť na učenie sa, čím podporujeme odvahu riešiť aj náročnejšie problémy. Pri vzdelávaní nestaviame na memorovaní, ale na pochopení témy, vlastnom myslení a aktívnom prístupe k riešeniu problému. Učíme sa prehrávať ako aj ísť do experimentov, ktoré nemajú istý výsledok. Deťom zadávame úlohy, ktoré majú viac riešení.

Hodnoty vyjadrujú to, ako konáme každý deň, nielen to, čo tvrdíme, že je pre nás dôležité. Sú základom nášho charakteru. V každodennom školskom živote sa držíme hodnôt Neškoly, ktoré sa pretavujú do nášho myslenia, konania aj vzťahov.

Kritické myslenie nám na základe vyhodnotenia faktov, umožňuje sformovať si úsudok. Pomáha nám orientovať sa vo svete zahltenom informáciami. V rámci jeho rozvoja pracujú Neškoláci s rôznymi zdrojmi, formulujú vlastné myšlienky, argumentujú a učia sa počúvať druhú stranu. 

Komunikácia je brána do mysle druhého človeka. Deti učíme formulovať svoje názory cez rôzne komunikačné kanály (reč, text, tanec, emotikony, …), rozvíjame ich empatiu a aktívne počúvanie. 

Riešeniu konfliktov sa deti naučia jedine tým, že ich budú riešiť samé. V bezpečnom prostredí s podporou. Nerozhodujeme detské spory a nedorozumenia, sme však pripravení sprevádzať ich nimi (facilitácia, mediácia). 

Radosť sa prejavuje smiechom či šťastím. Považujeme za dôležité, aby bola každodennou súčasťou Neškoly. Veríme, že cestou k nej, je správna kombinácia láskavého prístupu, jasných hraníc, priateľských vzťahov, zaujímavých tém, adekvátnych výziev, humoru a slobodnej hry.

 

———————–


(1)John Hattie. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-analyses Relating to Achievement. London: Routledge, 2009, citované v Ken Robinson, Lou Aronica. Creative Schools. Penguin Books