Cesta do Neškoly

Prijímací proces detí do prvého ročníka pre školský rok 2021/22

V rámci prijímacieho procesu rodinám predstavujeme hodnoty a vzdelávacie prístupy, ktorými v Neškole rozvíjame deti. Je pre nás dôležité, aby ich rodičia poznali a rozumeli im. Preto sa s rodičmi stretávame aj individuálne a pýtame na ich očakávania a potreby. Veríme totiž, že pre efektívny a radostný rozvoj Neškoláka je nevyhnutné, aby boli predstavy rodičov a Neškoly o jeho vzdelávaní a výchove, v súlade.

1. Záväzná prihláška

Záväzné prihlášky do prijímacieho procesu Neškoly prijímame elektronickou formou na adrese ahoj@skolaneskola.sk

 Počet otvorených miest pre prvý ročník je 15.

2. Individuálne stretnutia

Po prijatí záväznej prihlášky, pozývame vybraných záujemcov na individuálne stretnutia (podľa vývoja pandemickej situácie budú offline alebo online, s alebo bez dieťaťa), kde sa rozprávame o dieťati, detailoch Neškoly a konkrétnych očakávaniach rodičov.

3. Vzájomná dohoda

Po finálnom obojstrannom potvrdení vzájomnej spolupráce, rodičia/zákonní zástupcovia podpíšu Dohodu o vzdelávaní dieťaťa v Neškole a zaplatia zápisné (vo výške 300€). Následne sa dieťa stáva Neškolákom a nastupuje v septembri do Neškoly.

Ďalší uchádzači v poradí budú evidovaní ako náhradníci, ktorým bude postupne ponúkaná možnosť prijatia v prípade uvoľnených miest.

Pri finálnom zostavovaní skupiny myslíme na to, aby bola skupina rôznorodá a teda zvažujeme aj počet dievčat a chlapcov či počet detí so špecifickými požiadavkami. Ak prihlasujete viac detí, prosím, vyplňte prihlášku pre každé samostatne.

“Neškôločka dala mojej dcére stály kolektív, prírodu a predovšetkým super ľudí, ktorých tu mala možnosť spoznať. Pre dcérku je to to najlepšie, čo som mohla urobiť. Má možnosť sa zapojiť, ale nie je nútená. Odporúčam pre všetkých, ktorí hľadajú rešpektujúci prístup v spojení s prírodou.”

Janka Švardová, mama Lucky z Neškôločky