Neškola je o inšpiratívnom objavovaní, rozširovaní zručností, vedomostí a budovaní vlastných hodnôt. Chcete byť jej súčasťou?

Pozícia: Učiteľ/ka anglického jazyka pre prvý stupeň

Úväzok: čiastočný/plný

Odmena: 1.100 – 1.700 €/mesiac (bude špecifikované podľa veľkosti úväzku)

Miesto: Znievska 9, Bratislava – Petržalka

Nástup: 4-9/2024

Naše očakávania od budúceho kolegu/kolegyne:

 • Má pedagogické vzdelanie so špecializáciou pre anglický jazyk (podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.)
 • ovláda didaktiku cudzieho jazyka s jej špecifikami
 • dokáže vzbudiť a udržať záujem žiakov o učenie sa anglického jazyka
 • na hodinách angličtiny dokáže kombinovať rôzne inovatívne metódy a techniky vzdelávania a práce so skupinou
 • má aspoň 2-ročné skúsenosti s vyučovaním na prvom stupni aj inovatívnymi metódami,
 • je tvorivý/á a vzdelávanie detí ho/ju napĺňa,
 • má rád/a výzvy a každodennú prácu s deťmi na prvom stupni,
 • dokáže samostatne viesť vzdelávanie a sprevádzať deti poznávaním cudzieho jazyka,
 • dokáže byť plnohodnotnou súčasťou tímu Neškoly – prináša vlastné nápady a inšpiráciu do tímu,
 • má rešpektujúci prístup – dokáže byť deťom partnerom aj láskavo nastavovať hranice,
 • je schopný/á sebareflexie – chce na sebe pracovať,
 • je vyzretá osobnosť – pozná sa a rozumie si,
 • je zodpovedný/á a dokáže samostatne riešiť problémy.

Náplň práce:

 • plánovanie, realizácia a vyhodnocovanie vzdelávania detí v anglickom jazyku na prvom stupni ZŠ
 • priebežne plánovať a vyhodnocovať aktivity tak, aby naplnili dohodnuté vzdelávacie ciele Neškoly,
 • aktívne spolutvoriť a zúčastňovať sa komunitných podujatí Neškoly.

Benefity:

 • získate skúsenosti s rôznymi metódami inovatívneho vzdelávania
 • spoznáte zaujímavých a inšpiratívnych  ľudí z rôznych oblastí,
 • získate skúsenosti s rôznymi rozvojovými programami v rámci enviro a globálnej výchovy, rešpektujúcej výchovy, storytellingu, kultúry riešenia konfliktov a pod.,
 • získate nové možnosti sebarozvoja cez koučing, mentoring, interné a externé školenia
 • môžete ovplyvňovať chod a nastavenie veľkého vzdelávacieho programu Neškola a môžete sa podieľať na jeho dlhodobom rozvoji
 • motivujúce platové ohodnotenie
 • priestor na vlastné nápady a kreativitu
 • podporné vedenie v náročných situáciách, komunikácii s rodičmi a v sebarozvoji

Ak vás táto ponuka zaujala, pošlite nám svoj životopis a motivačný list s odpoveďou na otázky:

"Čo vás na Neškole zaujalo?"

“Čo viete priniesť do Neškoly?”

Dokumenty pošlite na e-mail: ahoj@skolaneskola.sk.