Sprievodca/vychovávateľ/ka pre prvý stupeň

Neškola je o inšpiratívnom objavovaní, rozširovaní zručností, vedomostí a budovaní vlastných hodnôt. Chcete byť jej súčasťou?

Pozícia: sprievodca/sprievodkyňa v súkromnej základnej škole (prevažne poobedný program 12.30 – 17.00)

Úväzok: plný/skrátený

Odmena: 1.300 €/mesiac (odmena závisí od výšky úväzku)

Miesto: Znievska 9, Bratislava – Petržalka

Nástup: august 2024

Hľadáme človeka, ktorý bude deti na prvom stupni ZŠ sprevádzať v  poobednom oddychovom čase. Tento sa skladá z riadeného času, kedy sprievodca s deťmi realizuje naplánované rozvojové aktivity a z voľnej hry, kedy deti trávia čas svojím vlastným programom.

Naše očakávania od budúceho kolegu/kolegyne:

 • má skúsenosti s rozvojom a vzdelávaním detí
 • je tvorivá/ý a vzdelávanie detí ju/ho napĺňa,
 • má rád/a výzvy a každodennú prácu s deťmi na prvom stupni,
 • dokáže samostatne viesť rozvoj a vzdelávanie detí,
 • pri svojej práci dokáže využívať inovatívne formy rozvoja a prírodu,
 • dokáže pracovať tímovo – otvorene komunikovať, prinášať vlastné nápady do tímu,
 • má rešpektujúci prístup – dokáže byť deťom partnerom aj láskavo nastavovať hranice,
 • je schopný/á sebareflexie – chce na sebe pracovať,
 • je vyzretá osobnosť – pozná sa a rozumie si,
 • je zodpovedný/á a dokáže samostatne riešiť problémy,
 • má vzťah k prírode – je v  nej rád/rada a nebojí sa využívať ju v učiacom procese
 • vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Náplň práce:

 • na dennej báze pripravovať a realizovať rozvojový program detí,
 • realizovať vlastné nápady a programy v interiéri aj v prírode,
 • priebežne plánovať a vyhodnocovať aktivity tak, aby naplnil dohodnuté vzdelávacie ciele Neškoly,
 • aktívne spolutvoriť a zúčastňovať sa komunitných podujatí Neškoly,
 • tráviť s deťmi veľa času v exteriéri (ihrisko, jazero Draždiak a okolitý les).

Benefity:

 • vďaka vášmu snaženiu, nadšeniu, nápadom a zručnostiam  sa bude rozvíjať a rásť 16 detí,
 • získate skúsenosti s rôznymi metódami inovatívneho vzdelávania (zážitková pedagogika, projektové vyučovanie a pod.),
 • spoznáte zaujímavých a inšpiratívnych  ľudí z rôznych oblastí,
 • budete mať skúsenosti s rôznymi rozvojovými programami v rámci enviro a globálnej výchovy, rešpektujúcej výchovy, storytellingu, kultúry riešenia konfliktov a pod.,
 • budete ovplyvňovať chod veľkého vzdelávacieho programu Neškola a môžete sa podieľať na jeho dlhodobom rozvoji.

Ak vás táto ponuka zaujala, pošlite nám svoj životopis a motivačný list s odpoveďou na otázky:

"Čím vás Neškola zaujala?" a

“Čo viem priniesť do Neškoly?”

Dokumenty pošlite na e-mail: ahoj@skolaneskola.sk.

Myslíte si, že ste skvelý/á s deťmi, ale nespĺňate všetky uvedené veci vyššie? Ozvite sa nám aj tak a možno sa nájdeme.

Odoslaním svojho životopisu a motivačného listu vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov našou organizáciou. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.